Pomáháme e-shopům růst

Zkratky, se kterými se můžete setkat v online marketingu. Znáte je?

Zkratky v online marketingu

Orientace mezi zaběhlými markeťáky může být pro nováčky složitá. 

Slyšíte kolem sebe různé zkratky, ale nevíte, co znamenají?

Připravili jsme pro vás přehledný seznam nejpoužívanějších zkratek v online marketingu.

Zkratky v online marketingu

CPA - cost per action 

Platba za dokončenou akci nebo konverzi. Může to být sběr emailů, registrace, dokončení objednávky, vyplnění formuláře a u dalších placených kanálů.

V každém byznysu je důležité zjistit, při jakém CPA se budete pohybovat v zisku či ve ztrátě.

CPC - cost per click

Platba za proklik označuje cenu za 1 kliknutí na reklamu. Využívá se především v PPC a zbožových srovnávačích typu Heureka, Zbozi.cz, Glami, Favi a další.

Reklamu se snažte mít co nejvíce atraktivní, míra prokliku ovlivňuje cenu prokliku (čím je proklikovost větší, tím je cena za 1 proklik nižší).

Srovnávač zboží Heureka.cz (PPC systém)

Produktový srovnávač Heureka.

CPM - cost per mille

Platba za 1000 zobrazení představuje, kolik zaplatíte za 1000 zobrazení.

Využívá se například při nákupu reklamy a bannerů u velkých webů (magazíny).

CPT - cost per thousand

Platba za 1000 zobrazení. Stejné jako CPM, pouze jiné označení.

CR - conversion rate

Konverzní poměr (míra) označuje počet návštěvníku / počet konverzí. Udává se v procentech.

Konverzní poměr je důležitý pro správné vyhodnocení každé reklamy. Čím vyšší je hodnota konverzního poměru, tím lepší.

TIP: Jak zvýšit konverzní poměr?

CTR - click through rate

Míra prokliku se udává v procentech a označuje, kolik uživatelů kliklo na reklamu v porovnání se zobrazením.

Příklad: reklama se zobrazila 100 uživatelům a 8 z nich se prokliklo. Míra prokliku je v tomto případě 8%.

CTOR - click to open rate

Míra prokliku u otevřených newletterů. Používá se k měření účinnosti obsahu emailu, protože to má větší vypovídající hodnotu, než CTR, do kterého se počítaji všechny emaily, i ty neotevřené.

PPC - pay per click

PPC je zkratka pro pay-per-click, což je model internetového marketingu, při kterém inzerenti platí poplatek pokaždé, když je kliknuto na jejich reklamu.

V podstatě se jedná o způsob, jak si koupit návštěvy na svých stránkách, místo abyste se snažili tyto návštěvy "získat" organicky.

TIP: Jak nastavit svou první reklamu v Google Ads?

SEO - search engine optimization

SEO je zkratka pro "optimalizaci pro vyhledávače". Zjednodušeně řečeno se jedná o proces vylepšování webu s cílem zvýšit jeho viditelnost při relevantním vyhledávání.

Čím lepší je viditelnost vašich stránek ve výsledcích vyhledávání, tím větší je pravděpodobnost, že si získáte pozornost a přilákáte potenciální i stávající zákazníky k vašemu podnikání.

Mezi hlavní činnosti při zlepšování SEO je tzv. linkbuilding.

TIP: 19 tipů, jak získat zpětný odkaz a zlepšit své SEO

SEM - search engine marketing

SEM neboli marketing ve vyhledávačích je využívání placených strategií ke zvýšení viditelnosti ve vyhledávání.

V minulosti se pod pojmem marketing ve vyhledávačích rozuměla, jak optimalizace pro vyhledávače (SEO), tak placené vyhledávání.

SERP - search engine result page

Stránka s výsledky vyhledávání (SERP) je stránka, která se zobrazí po zadání dotazu do vyhledávače Google, Seznamu nebo jiného vyhledávače.

Používá se ke kontrole pozic na klíčová slova, na která se chcete zobrazovat. U každého vyhledávače mohou být pozice rozdílné.

A/B testing 

A/B testování se využívá při optimalizaci webových stránek nebo marketingových kampaní.

Cílem je zjistit, jak se jednotlivé změny projeví na výsledcích (najít řešení s vyšší konverzní nebo proklikovou mírou).

GTM - Google tag manager

Google tag manager je šikovný pomocník při nasazování reklamních a jiných kódů na váš web.

Je to jednoduché, rychlé a přehlednější, než se při každé změně "hrabat" v kódu.

Pomocí GTM si naši inzerenti mohou nasazovat své trackovací kódy.

ROIreturn on investments

Návratnost investice (ROI) je měřítkem výkonnosti, které se používá k hodnocení efektivnosti nebo ziskovosti investice nebo k porovnání efektivnosti několika různých investic. ROI se snaží přímo měřit výši návratnosti určité investice v poměru k nákladům na investici.

Pro výpočet ROI se přínos (nebo návratnost) investice vydělí náklady na investici. Výsledek se vyjadřuje v procentech nebo v poměru. 

ROI = (čistý zisk)/(náklady) x 100

AIDA - A – attention, I – interest, D – desire, A – action

Model AIDA identifikuje kognitivní fáze, kterými jedinec prochází během procesu nákupu produktu nebo služby.

Jedná se o nákupní trychtýř, kde kupující v každé fázi prochází sem a tam, aby byl podpořen při konečném nákupu.

AIDA model

AIDA model / zdroj: smartinsights.com


CTA - call to action

Výzva k akci (Call to Action, CTA) je marketingový termín, který označuje další krok, který chce marketér po čtenáři nebo posluchači udělat. CTA může mít přímou vazbu na prodej.

Může například dát čtenáři pokyn, aby kliknutím na tlačítko "koupit" dokončil prodej.

TIP: Podívejte se na názorné příklady call to action

KPI - key performance indicator

Klíčový ukazatel výkonnosti je měřitelná hodnota, která ukazuje, jak efektivně společnost dosahuje klíčových obchodních cílů. Organizace používají KPI na různých úrovních k vyhodnocování úspěšnosti při dosahování cílů.

KPI na vysoké úrovni se mohou zaměřovat na celkovou výkonnost podniku, zatímco KPI na nízké úrovni se mohou zaměřovat na procesy v odděleních, jako je prodej, marketing, lidské zdroje, podpora a další.

URL - uniform resource locator

URL je adresa cílové stránky, kterou uživatele zadávají do svého prohlížeče za účelem návštěvy dané stránky, e-shopu nebo třeba také sociální sítě.

Příklady:

www.YouTube.com

www.Affial.com

LP - landing page

V digitálním marketingu je vstupní stránka samostatná webová stránka vytvořená speciálně pro marketingovou nebo reklamní kampaň.

Je to místo, kde návštěvník "přistane" poté, co klikne na odkaz v e-mailu nebo na reklamu z Googlu, Bingu, YouTube, Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo podobných míst na webu.

Cílem je vytvořit stránku, která bude mít vysoký CR (conversion rate).

Ukázka Shopify landing page s vysokým konverzním poměrem

Ukázka landing page e-shopového řešení Shopify.

UI - user interface

Uživatelské prostředí na webu, e-shopu nebo v mobilní aplikaci. Cílem je vytvořit rozhraní, které bude příjemné a přehledné pro uživatele. 

Není to pouze o grafickým zpracování, ale patří mezi něj i další formy (například rozhrání ovládaných hlasem).

UX - user experience

Návrh uživatelského prostředí (User Experience, UX) je proces, který designérské týmy používají k vytváření produktů, které uživatelům poskytují smysluplné a relevantní zážitky.

Zahrnuje návrh celého procesu pořízení a integrace produktu, včetně aspektů značky, designu, použitelnosti a funkce.

UV - unique visitor

Osoba, která navštíví webové stránky alespoň jednou v určitém časovém období.

UGC - user generated content

Obsah generovaný uživateli (UGC) je jakýkoli obsah - text, videa, obrázky, recenze atd. - vytvořený lidmi, nikoli značkami.

Značky často sdílejí UGC na svých vlastních účtech na sociálních sítích, webových stránkách a dalších marketingových kanálech.

B2B - business to business

"B2B" znamená "business to business". Tento pojem zahrnuje všechny společnosti, které vytvářejí produkty a služby určené pro jiné podniky.

Může se jednat o produkty SaaS (Slack, Trello), marketingové firmy B2B a celkově firmy dodávající zboží pro podniky.

Slack

Slack využíváme v Affialu pro rychlou a snadnou komunikaci.

B2C - business to consumer

Termín business-to-consumer (B2C) označuje proces přímého prodeje výrobků a služeb mezi podnikem a spotřebiteli, kteří jsou konečnými uživateli jeho výrobků nebo služeb.

Většinu společností, které prodávají přímo spotřebitelům, lze označit jako společnosti B2C. Například supermarket Tesco.

B2G - business to government

Podnikání pro státní správu (B2G) je prodej a nabídka služeb státnímu sektoru (místní úřady, ministerstva).

PR - public relations

Odborníci na vztahy s veřejností pomáhají firmám nebo jednotlivcům budovat pozitivní pověst u veřejnosti prostřednictvím různých neplacených nebo získaných komunikačních prostředků, včetně tradičních médií, sociálních médií a osobních kontaktů.

Pomáhají také klientům bránit jejich dobrou pověst v případě krize, která ohrožuje jejich důvěryhodnost.

TIP: Co doporučuje iPodnikatel při budování vztahů s veřejností?

PR - page rank

PageRank je systém pro hodnocení webových stránek, který na Stanfordově univerzitě vyvinuli zakladatelé společnosti Google Larry Page a Sergey Brin. PageRank je především o odkazech. Čím vyšší je PageRank odkazu, tím je odkaz autoritativnější.

Algoritmus PageRank můžeme zjednodušeně popsat jako způsob, jakým se měří důležitost webové stránky na základě analýzy množství a kvality odkazů, které na ni odkazují.

PV - page views

Zobrazení stránky (PV) je termín z oblasti webové analytiky, který označuje každé úspěšné načtení webové stránky ve webovém prohlížeči uživatele.

Zobrazení stránky se také označuje jako imprese stránky.

EPC - earnings per click

Zisk na kliknutí (EPC) je speciální metrika, která ukazuje průměrný příjem za každé kliknutí na partnerský odkaz.

Její výpočet je jednoduchý, stačí vydělit partnerskou provizi počtem kliknutí na propagační materiál. Když toto číslo vynásobíte 100, budete znát číslo výdělku za každých 100 kliknutí.


Chybí vám v seznamu nějaká zkratka? Dejte nám vědět do komentářů a seznam rozšíříme.

Libor Krejčí
 

Affiliate manager & sales. Starám se o affiliate publishery, řeším produkty k recenzím a rozbíhám nové kampaně. Podílím se na článcích a celkovém vzdělání našich partnerů skrze blog a sociální sítě. Kontaktovat mě můžete na e-mailu: libor.krejci@affial.com

Pokud chcete níže zanechat vzkaz, klikněte sem 0 komentářů

Váš komentář: