Pomáháme e-shopům růst

On page versus off page SEO: 
Jaký je mezi nimi rozdíl a jak je správně využít

Je naprosto nezbytné, aby firmu mohli potenciální zákazníci najít online. Osvědčeným způsobem, jak toho dosáhnout, je optimalizace pro vyhledávače (SEO). Ke zvýšení hodnocení webových stránek slouží různé techniky, které dělíme na dvě skupiny SEO metod - on-page a off-page. Na následujících řádcích zjistíte, o co jde a jak je nejlépe používat.

SEO strategie: On-page versus off-page

SEO neboli optimalizace pro vyhledávače je způsob, jak zůstat “na špici” ve výsledcích vyhledávání. Neustále se vyvíjí a proto třeba zkoušet a testovat, co funguje nejlépe právě pro vás. Ten samý “trik” totiž nemusí fungovat stejně pro různé firmy s odlišným zaměřením. SEO zahrnuje používání klíčových slov (keywords), algoritmy, meta-popisy a další.

Tu a tam se Google rozhodne algoritmy upravit a změnit. Moment, kdy se Google rozhodne aktualizovat zavedené algoritmy, bývá náročný i pro hodně zkušené SEO manažery. Je třeba si uvědomit, že Google drží monopol na vyhledávací dotazy na celém světě. Google ovládá 80,5 % podílu na trhu pro vyhledávače.

V podstatě lze říci, že mluvit o SEO znamená totéž jako dokázat Google, že právě vaše stránky mají nejlepší obsah, a tudíž si zaslouží nejlepší pozice ve výsledcích vyhledávání.


Jaký je rozdíl mezi on-page a off-page?

Web, který nelze na internetu jednoduše najít, jakoby vůbec neexistoval. Aby se tak nestalo, je dobré znát a umět použít osvědčené metody SEO on-page a off-page.

On-page (on-site) zahrnuje optimalizaci prvků přímo na konkrétních webových stránkách firmy, které souvisí se snahou zlepšit obsah, strukturu a kvalitu stránek pro uživatele a vyhledávače. Díky tomu vyhledávače i lidé snáze pochopí, o čem vaše stránky jsou.

Off-page SEO jsou zase prvky provozované mimo webové stránky firmy. Jejich hlavním účelem je zlepšit výsledky na SERP a zvýšit tak počet návštěvníků webu. Off-page prvky pomáhají především zvyšovat důvěryhodnost stránek pro uživatele i vyhledávače.


Metoda on-page a jaké prvky ji tvoří

Původně se celé SEO odvíjelo právě na základě použitých on-page prvků. Cílem bylo zlepšit obsah webových stránek pro vyhledávače. Dnes je hlavním záměrem SEO zlepšit a zkvalitnit obsah pro uživatele. Optimalizovaný obsah je jediný způsob, jak se dostat na vrchol SERP.

Při hodnocení stránek bere Google na vědomí rovněž faktory, které zohledňují zkušenost uživatele a to, jak efektivně stránky odpovídají na dotazy zákazníka. Jedná se o:

 • dobu načítání stránek
 • míru okamžitých odchodů
 • celkový čas strávený na stránce
 • optimalizaci klíčových slov
 • mobilní responzivitu

Chcete-li dosáhnout zlepšení a optimalizovat své stránky, s největší pravděpodobností budete muset změnit několik prvků tvořících webové stránky. Jak toho dosáhnout si ukážeme v tomto článku.


URL adresa

URL adresa je jedinečná adresa každé webové stránky umístěné na internetu. Na světě nemohou existovat dvě naprosto stejné URL adresy. Ve vašem zájmu je, aby URL bylo specifické a jedinečné a zároveň jednoduché.

Google uvádí, že největší váhu má prvních tři až pět slov. To znamená, že dobrá URL adresa je krátká, uživatelsky příjemná a musí obsahovat hlavní klíčové slovo. Google nemá rád dlouhé a nepravidelné URL adresy bez klíčových slov.


Titulek stránky (Title Tags)

Rozhodujícím prvkem na stránce z hlediska SEO je titulek stránky, který by měl být stejně unikátní jako celý její obsah. Čím více se titulek podobá hlavnímu klíčovému slovu, tím větší váhu a důležitost má z pohledu vyhledávače. Většina systémů (např. WordPress), které se zabývají správou obsahu (CMS), použití titulku dokonce požadují. Nejlépe proto uděláte, pokud konkrétní klíčové slovo použijete na začátku titulku.

Titulky lze upravovat přidáním různých modifikací, které zvyšují váhu titulku pro vyhledávače i uživatele. Jedná se o například o výrazy “nejlepší”, “nejvýhodnější”, “nejvyhledávanější”, “přehled”, “top”, “tipy”, “2019” apod.

NÁŠ TIP:  Pro uživatelé WordPressu je určený plug-in Yoast, který optimalizuje stránky tím, že vám přímo ukáže osvědčené postupy a nabídne tipy pro zlepšení.


Nadpis (H1, H2 a H3)

Největší pozornost v textu vyhledávače věnují právě nadpisům. Ideální je, pokud hlavní nadpis H1 obsahuje důležité klíčové slovo. Algoritmy Google jim totiž dávají přednost. Nadpis H1 však může být pouze jeden pro jeden text. Chcete-li tedy stránku optimalizovat pro více různých klíčových slov, můžete tak učinit prostřednictvím nadpisů H2 a H3.

Prostřednictvím interních odkazů můžete snadno odkázat na vlastní články, kde se podrobněji věnujete vybranému tématu či jinému relevantnímu obsahu, který by mohl čtenáře zajímat.


Meta-popisy (Meta description)

Meta popis je krátký náhled článku, který uvidíte na miniaturách sociálních sítí či SERP. Aby byl meta popis účinný, neměl by být delší než 300 znaků. Mělo by jít o krátký a srozumitelný text obsahující mezery. Ideální je použít stručný úryvek z obsahu stránek obsahující důležitá klíčová slova, která by mohla zaujmout vyhledávače.


Klíčová slova (Keywords)

Klíčová slova jsou nejvýznamnější a nejdůležitější slova a slovní spojení, které jsou schopné rychle vyjádřit obsah stránky. Správně zvolená klíčová slova jsou základem úspěšné SEO strategie a hrají zásadní roli v celém SEO. Proto je obzvláště nutné, abyste se seznámili se všemi klíčovými slovy, které jsou pro daný obor specifické.

Pomocí speciálních nástrojů (např. Google Keyword Tool, Etarget, Sklik) lze zjistit všechna obecná a nejvyhledávanější klíčová slova, která se přirozeně hodí do obsahu a společně s obsahem zodpovídají dotazy uživatelů a tím zvyšují důvěryhodnost a reputaci stránek.


Praktické tipy pro používání klíčových slov v rámci SEO:

 • Hlavní klíčové slovo by se mělo nacházet na začátku textu (prvních 100 slov). Použití klíčového slova na začátku pomáhá vyhledávači i uživatelům zjistit, o čem stránka je.
 • Klíčové slovo by se mělo v textu objevit vícekrát nejlépe v rámci přirozeně psaného textu. Ideální hustota je od 1 do 3 % počtu slov. Rozhodně není dobré to s klíčovými slovy přehánět.
 • Hlavní klíčová slova by měla být doplněná sémantickými klíčovými slovy.


Interní odkazy

Jedná se o skvělou možnost propojení obsahu vlastní stránky. Prostřednictvím interních odkazů můžete snadno odkázat na vlastní články, kde se podrobněji věnujete vybranému tématu či jinému relevantnímu obsahu, který by mohl čtenáře zajímat. Díky interním odkazům může čtenář na vaší stránce strávit více času. Pro vyhledávače je to důležitý důkaz, že je vaše stránka obsahově hodnotná.


Uživatelská zkušenost (UX)

Z přístupu zaměřeného striktně na klíčová slova se Google posunul k přístupu, který je založený také na zkušenostech uživatelů. Významnou roli hodnocení stránek na SERP začala hrát například doba načítání stránek a míra okamžitých odchodů. Ukázalo se, že návštěvníci jsou ochotni počkat v průměru nejdéle 5 sekund, než se stránky načtou. Nestane-li se tak, odchází. Výsledkem je, že Google celkovou kvalitu stránek ohodnotí jako špatnou, a to poškodí vaše SEO.

V březnu 2018 Google oznámil, že indexační algoritmus se bude stále více zaměřovat na mobilní verze stránek, což bude mít vliv na výsledky SERP. Tím chce svým zákazníkům, mezi kterými převládají mobilní uživatelé, usnadnit a urychlit surfování na mobilních telefonech.


Metoda off-page a co ovlivňuje kvalitu vašich stránek

Off-page SEO je jakákoliv aktivita provedena mimo stránky, jejímž účelem je zlepšit výsledky SERP. Tato metoda zahrnuje různé prvky, které mají propagovat či odkazovat na vaše stránky z jiných, ideálně již renomovaných stránek. Budování sítě odkazů je nejlepší způsob, jak zvýšit pozitivní hodnocení webových stránek ve výsledcích vyhledávání.

Budování sítě odkazů je nejlepší způsob, jak zvýšit pozitivní hodnocení webových stránek ve výsledcích vyhledávání.


Zpětné odkazy (Backlinks, linkbuilding)

Zpětné odkazy jsou podle Google označením kvality a důležitosti a to znamená, že vedou k lepšímu hodnocení stránek. Na začátku stál nápad Google, který spočíval v tom, že lidé (tvůrci obsahu, majitelé webových stránek) jsou ochotní odkazovat na další kvalitní zdroje a obsah. Původně byl za nejlepší považován zdroj se největším počtem odkazů. Dnes už není počet důležitý tak jako jejich kvalita. 


3 typy zpětných odkazů:

 • Přirozené odkazy - odkazy přidávané do textu bez zásahu vlastníka propojeného webu. Znamená to, že někdo odkáže na vaši stránku, protože sám chce, aniž jste ho o to požádali.

 • Manuálně vytvořené odkazy - odkazy vytvářené na základě strategií, aktivního link buildingu a spoluprací. 

 • Vlastnoručně vytvořené odkazy - odkazy, které si majitelé webů vytváří sami například z různých online fór, blogů či katalogů. Patří do skupiny Black hat SEO a mohou vést k penalizaci webu od Google


Způsoby získávání zpětných odkazů:

 • Broken linkbuilding - cílem je najít nefunkční odkazy z relevantních stránek z vaší oblasti. Najdete-li v nějakém článku nefunkční odkaz (tzn. že odkazuje na neexistující stránky), můžete kontaktovat majitele webu a nabídnout mu odkaz na váš web obsahující požadované informace, na které původně odkazoval.

 • Guest Blogging - jedná se o psaní pro jiné blogy, tedy o výměny vědomostí za zpětný odkaz. Zaujmou-li vás například jiné stránky z vaší oblasti, můžete jejich majiteli nabídnou napsat zajímavý a hodnotný článek zadarmo opět výměnou za odkaz. Je to sice časově náročnější proces, ale pomáhá získat opravdu kvalitní zpětné odkazy. Publikování vlastního obsahu na cizích relevantních stránkách zlepšuje SEO a zvyšuje důvěryhodnost.

 • Resource building - jde o získávání odkazů z kvalitních stránek, na nichž se nachází různé seznamy, tipy, listy apod. Může se například jednat o seznam receptů, nacházející se na jiných stránkách, na které odkazují.

On-page versus off-page SEO: Co je důležitější pro webové stránky?

Obě metody jsou důležité pro udržení dlouhodobě efektivní a úspěšné SEO strategie. On-page SEO se soustředí na samotné webové stránky a přizpůsobení jejich obsahu požadavkům Google tak, aby je uživatel snadno našel a měl z nich požadovaný užitek. Naproti tomu off-page SEO se zaměřuje na propagaci stránek mimo hlavní web prostřednictví kvalitních zpětných odkazů, které zvyšují důvěryhodnost a spolehlivost webových stránek.


Originál článku: https://blog.linkody.com/seo/on-page-vs-off-page-seo-difference

Autor: Antonija Bozickovic

Lívia Šuľová
 

Affiliate manažérka siete Affial.com. Affiliate marketingu sa venujem už niekoľko rokov a vždy si rada prečítam témy o online marketingu, podnikaní a inšpiratívnych projektoch. Verím, že vám kopec užitočných informácií prinesieme aj na našom blogu. Kontaktovat mě můžete na e-mailu: livia.bogarova@affial.com

Pokud chcete níže zanechat vzkaz, klikněte sem 1 komentářů
FIlip - 20.1.2022

Vzhledem k ošemetnému vysvětlení tohoto tématu na ostatních stránkách je toto naprosto GENIÁLNÍ vysvětlení, je PSÁNO LIDSKY a naprosto SROZUMITELNĚ. Já osobně vděčím za toto, neboť mi to velice pomohlo s prezentací na SEO. Díky

Reply

Váš komentář: