Pomáháme e-shopům růst

5 nástrojů pro analýzu konkurence

Víte, kdo jsou vaši konkurenti, jaké jsou jejich silné, slabé stránky a zdroje úspěchu? Tyto faktory hrají velkou roli v boji o zákazníka, a proto byste jim měli věnovat pozornost i vy. V článku vám proto představíme 5 nejlepších nástrojů pro analýzu konkurence.

Ahrefs - monitoring obsahu

Analýza konkurence je nedílnou součástí marketingové strategie. Dokážete díky ní odhalit nejen silné a slabé stránky vašich konkurentů, ale také se dozvíte, na co se zaměřit, abyste svoji konkurenceschopnost posílili. S analýzou online konkurence vám pomohou nástroje, kterých je však nepřeberné množství. Právě proto vám v článku představíme 5 nejlepších nástrojů i to, jak s nimi pracovat a na co se zaměřit.

Ahrefs - homepage

Nástroj pro monitoring obsahu - Ahrefs

Ahrefs poskytuje údaje o obsahu, zpětných odkazech, klíčových slovech, PPC reklamách a mnoha dalších oblastech vaší konkurence. S pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit strategii obsahu pro váš web či e-shop.

Díky funkci Content gap dokážete odhalit mezery v obsahu mezi vámi a vašimi konkurenty. Content gap v podstatě analyzuje veškerá klíčová slova, na která se řadí vaše konkurence a od nich odfiltruje ta klíčová slova, na která se řadí vaše vlastní webové stránky. Díky tomu získáte ohromný seznam klíčových slov, na která se řadí vaše konkurence, ale vy ne.

Ahrefs - klíčová slova

Klíčová slova z funkce Content gap

Content gap vám zároveň ukáže objem vyhledávání daného klíčového slova i to, jak je dané klíčové slovo konkurenční, tzn. jak těžké pro vás bude dosáhnout vysoké pozice ve vyhledávání. Dále vám content gap ukáže cenu za kliknutí (CPC), tedy průměrnou cenu, kterou inzerent zaplatí za kliknutí na jejich reklamu v placených výsledcích vyhledávání. Tlačítko "SERP" zobrazuje, jak vypadá stránka s výsledky vyhledávání.

Ahrefs - content gap

Prvky funkce Content gap

Analýza je velmi jednoduchá. V prvním kroku zadáte vaši webovou stránku do řádku vyhledávání. 

Ahrefs - vyhledávání

Vyhledávání v nástroji Ahrefs

Stisknete lupu a v levém menu rozkliknete záložku “Content gap”. 

Ahrefs - Content gap panel

Výsledky z nástroje Ahrefs

V následujícím kroku zadáte tři své konkurenční webové stránky a stisknete tlačítko “Show keywords”.

Ahrefs - Zadání konkurentů

Zadávání konkurentů do funkce Content gap

Objeví se vám seznam potencionálních klíčových slov, na které byste se měli v obsahu zaměřit. Na obrázku níže je vidět, že nám Content Gap doporučil 117 klíčových slov. Podstatou není se zaměřit na všechna tato klíčová slova, ale vybrat si ta, která jsou nejatraktivnější z pohledu objemu vyhledávání a konkurenčnosti, protože právě ta přinesou největší efekt.

Ahrefs - Content gap výsledky analýzy

Výsledky z funkce Content gap

SimilarWeb - monitoring návštěvnosti

SimilarWeb je nástroj s jehož pomocí dokážete odhalit mnoho cenných informací o návštěvnosti vašich konkurentů. Tento nástroj funguje na principu odhadů návštěvnosti z click-stream dat, která SimilarWeb kupuje od třetích stran. Jedná se o jeden z nejpřesnějších nástrojů pro odhad návštěvnosti webů, který známe.

Similarweb - odhad návštěvnosti

Odhad návštěvnosti webu z nástroje Similarweb

SimilarWeb vám pomůže nejen s odhadem návštěvnosti webu vašich konkurentů. Zároveň dokáže odhadnout i průměrnou dobu návštěvy na webu, bounce rate, počet stránek na jednu návštěvu, ale také zdroje návštěvnosti, odkazující stránky, organickou vs. placenou návštěvnost a spoustu dalšího.

Similarweb - zdroje návštěvnosti

Zdroje návštěvnosti webu z nástroje Similarweb 

Důležitou otázkou je: „Jak tyto informace o konkurentech využít?” Tato data mohou být vstupem pro benchmarking. Můžete tedy srovnávat jednotlivé faktory skrze veškeré marketingovými kanály, abyste zjistili, jak si oproti konkurenci stojíte a na čem byste měli zapracovat.

Similarweb - organická a placená návštěvnost

Organická a placená návštěvnost

Díky tomu získáte přehled o nových akvizičních příležitostech na základě toho, co nejlépe funguje v marketingových strategiích vašich konkurentů, a tím můžete zvyšit svůj podíl na trhu. Výstup z benchmarkingu můžete využít i pro maximalizaci návratnosti investic. Data tedy mohou sloužit i pro optimální rozdělení zdrojů vynaložených na marketing, a to na základě znalosti aktivit konkurence.

Similarweb - display advertising

Display reklama

Analýza je vlastně velmi jednoduchá. Nejprve je nutné definovat co možná největší množství vašich konkurentů. I s tím dokáže Similarweb pomoct. Pokud zadáte do vyhledávání v Similarwebu vaši stránku, naleznete ve spodní části přehled webových stránek zabývajících se vaším oborem. Veškerá získaná data o vašem webu i těch konkurenčních si zapisujte do tabulky. Tato data pak porovnávejte a hledejte v nich příležitosti pro zlepšení.

Similarweb - konkurence

Konkurenční webové stránky z nástroje Similarweb

Brand24 - monitoring médií

Využívání sociálních médií jako komunikačního kanálu je pro většinu firem naprostým základem. Zjistit, co dělá vaše konkurence a jak ji vnímá její publikum na nejrůznějších platformách není snadnou záležitostí, ale žádný strach. Nástroje pro monitorování médií, jako je Brand24 to mají v malíčku.

Brand24 - monitoring brandu

Počet zmínek klíčového slova z nástroje Brand24

Brand24 sleduje zmínky o klíčových slovech, která chcete sledovat napříč celým internetem se zaměřením na sociální média. Dá se využít i k identifikaci a analýze konverzací, které se týkají značek a produktů vašich konkurentů.

Brand24 - výsledky monitoringu brandu

Výsledky z nástroje Brand24

Základ tohoto nástroje se točí kolem nastavení projektu s klíčovými slovy, která chcete sledovat. Tyto zmínky o klíčových slovech pak můžete segmentovat, filtrovat a analyzovat, abyste získali užitečné výsledky. Určitě budete chtít sledovat zmínky o své vlastní značce a produktu. Pozornost však věnujte hlavně vašim konkurentům. Založte si tedy samostatný projekt (nebo projekty) s názvy jejich značek a produktů. 

Brand24 - monitoring brandu Affial

Zadání klíčového slova v nástroji Brand24

Nezapomeňte zvolit správný jazyk, ve kterém má Brand24 dané klíčové slovo analyzovat.

Brand24 - monitoring brandu - výběr jazyka

Volba jazyka pro analýzu v nástroji Brand24

Ve výsledcích se setkáte s klíčovými slovy, která mají podobný význam. Můžete je ve výsledcích zanechat, nebo použít filtry požadovaných a vyloučených klíčových slov, aby se do přehledů nedostala ta nerelevantní.

Brand24 - nastavení filtru

Filtry v nástroji Brand24

Zaměřte se na to, jak lidé reagují na vývoj produktů vašich konkurentů, porovnávejte svůj mediální dosah s podílem dosahu konkurence. To vše může být opět vstupem pro benchmarking, díky kterému zjistíte, jak přizpůsobit svoji komunikaci na základě toho, co ve vašem oboru nejlépe funguje.

Brand24 - mediální dosah

Zmínky na sociálních mediích Brand24

SparkToro - monitoring publika

Pro dosažení úspěchu v marketingu vaší firmy, je zásadní provést průzkum trhu, abyste porozuměli svému publiku. Průzkum by měl obsahovat také údaje o konkurenci, jako je vnímání jejich značky cílovou skupinou, odhady marketingových funnelů konkurentů a podíly na trhu v jednotlivých segmentech. To vše jsou velmi cenné informace, které můžete využít pro zvýšení konkurenceschopnosti.

SparkToro - zájmy publika

O čem cílové publikum mluví

Zjistit, co publikum vašich konkurentů na internetu skutečně zajímá by bylo velmi složité nebýt nástroje SparkToro. Jedná se o nástroj pro výzkum publika, který poskytuje informace o tom, co publikum čte, sleduje i poslouchá. Tyto poznatky lze získat na základě klíčových slov, účtů na sociálních sítích, webových stránek nebo hashtagů. Netřeba dodávat, že všechny tyto vstupy lze využít k lepšímu pochopení publika vašich konkurentů.

SparkToro - sledované účty

Koho cílové publikum sleduje

Provést analýzu je opět velmi jednoduché. Stačí zadat do vyhledávacího řádku sociální profil (případně klíčové slovo, web či hashtag) vašeho konkurenta a stisknout tlačítko Search.

SparkToro - monitoring publika

Zadání cílové adresy k analýze přes nástroj SparkToro

Objeví se výsledky, které můžete využít k prohloubení znalostí o publiku konkurence. Dozvíte se nejen, co publikum konkurence čte, sleduje nebo poslouchá, ale také spoustu demografických údajů. Pokud se více zaměříte na publikum vaší konkurence, můžete snadno odhalit nové příležitosti k propagaci vaší značky, a to v mnoha různých kanálech. 

SparkToro - podcasty

Co cílové publikum poslouchá

BuiltWith - monitoring technologií

Dnešní marketing se ve velké míře opírá o nejrůznější trackovací kódy, pixely a používání správných technologií na pozadí webu. Některé oblasti marketingu, jako je třeba SEO, jsou dokonce přímo provázány s vývojem webových stránek. Výběr správných technologií může být ve spoustě případů prvním krokem k úspěchu.

BuiltWith - další výsledky analýzy

Analýza technologií přes nástroj BuiltWith

BuiltWith je nástroj, který dává dohromady všechny zjistitelné technologie, které jakýkoli web používá, např. trackovací pixely, platební systémy, webové servery a sítě CDN. Díky tomu si můžete vytvořit obrázek o technologiích, které používají vaši konkurenti. Pak se jím buď inspirujte, nebo si vyberte jiné lepší řešení.

BuiltWith - další výsledky analýzy

Využívané trackovací kódy z nástroje BuitWith

BuiltWith je nejjednodušší a nejpřímočařejší nástroj na tomto seznamu. Stačí zadat URL vašich konkurentů do vyhledávacího pole a stisknout tlačítko Lookup. 

BuiltWith - monitoring technologií Affial

Provedení analýzy přes nástroj BuiltWith

Následně už můžete prohlížet všechny technologie, které konkurenti využívají.

BuiltWith - výsledky

Výsledky analýzy přes nástroj BuiltWith

Pro marketingové účely můžete rychle prohledat všechny jejich zjistitelné marketingové technologie. Vzhledem k tomu, že většina reklamních platforem používá trackovací kódy a pixely pro účely remarketingu, analýzy a atribuce, zjistíte, na kterých platformách jsou vaši konkurenti přítomni a kde by naopak mohl být prostor pro vaši realizaci.

BuiltWith - výsledky analýzy 3

Využívané pluginy z nástroje BuiltWith

Zjištění, že vaši konkurenti používají reklamy na Googlu, Facebooku a Twitteru sice není nic extra. Můžete tu ale najít platformy nebo sítě, které by mohly stát za prozkoumání. Právě tam se totiž skrývají příležitosti, kterých můžete využít ve svůj prospěch.

Zvyšte obrat svého e-shopu
až o 30 %

Pomůžeme vám růst díky affiliate marketingu.

Konzultace je u nás nezávazná a zdarma.

Závěr

V článku jsme představili 5 nejlepších nástrojů, se kterou bude analýza vaší online konkurence hračka. Věříme, že díky tomuto článku a nástrojům, které jsme zmínili, dokážete lépe uspět v konkurenčním boji. Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo návrh na doplnění, napište nám je do komentářů.


Radim Oulehla
 

V Affial se starám se spokojenost inzerentů a publisherů. Mám na starost akvizici nových partnerů. Věnuji se konzultacím a pomoci začínajícím publisherům i těm, kteří chtějí získat lepší výsledky. Kromě online marketingu se věnuji FinTechu a e-commerce. Kontaktovat mě můžete na e-mailu: hello@affial.com

Pokud chcete níže zanechat vzkaz, klikněte sem 0 komentářů

Váš komentář: